banner

O nás

Orgány nadácie

Správna rada
Predseda Správnej rady
Markus Kaune

Členovia Správnej rady
Tomáš Turek
Juraj Krajcár

Dozorná rada
Štefan Stanek
Lucia Macaláková
Boris Németh

Správca nadácie
Peter Bednár

Životopis členov Správnej a Dozornej rady

Kontakt

Konzultácie k programom a aktivitám Nadácie ZSE poskytne:

 

Katarína Fajtáková
0908 718 085
nadaciazse@zse.sk

Erika Škultétyová
0907 718 093
nadaciazse@zse.sk

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava