O nás

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Nadácia ZSE chce svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Nadácia svoju činnosť tiež zameriava na podporu kultúrnych a vzdelávacích podujatí v národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa Piešťany. Chceme, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne, viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie.

Nadačná listina

Etický kódex

Orgány nadácie

Správna rada
Predseda Správnej rady
Jochen Kley

Členovia Správnej rady
Marian Rusko
Juraj Krajcár

Dozorná rada
Juraj Bayer
Lucia Macaláková
Boris Németh

Správca nadácie
Peter Bednár

Životopisy

Kontakt

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Zapísaná v Registri Nadácií Ministerstva vnútra SR. Registračné číslo: 203/Na-2002/1089


Konzultácie k programom a aktivitám Nadácie ZSE poskytne

Jana Fúseková
0907 718 093
nadaciazse@zse.sk

Petra Véghová
0908 718 351
nadaciazse@zse.sk