Ešte sa máme veľa čo učiť
VIAC INFORMÁCIÍ

Podporili sme

220
Prerozdelené granty
330
Podporené projekty
2550
Priemerná podpora
180
Partnerská podpora

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava