Ako získať grant

1
Zaregistrujte sa
na našej stránke
2
Vyplňte potrebné
informácie
o projekte
Zaregistrovať

Podporili sme

220
Prerozdelené granty
330
Podporené projekty
2550
Priemerná podpora
180
Partnerská podpora

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava