banner

Výnimočné školy 2023/2024

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v tomto zámere chceme pokračovať. Podporujeme učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. Pedagógov, ktorí sa stávajú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Výnimočné školy 2023/2024

Nadácia ZSE má za sebou štyri ročníky grantového programu Výnimočné školy, spolu 128 projektov výnimočných učiteliek a učiteľov s celkovou podporou 270 tisíc eur. Spolu s programom Výnimočné doučko a Učíme sa spolu online sme v tomto období prerozdelili na vzdelávanie viac než 400 tisíc eur. Doba, v ktorej sa nachádzame nám opakovane pripomína, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. Preto sme ani tento rok neváhali s otvorením grantového programu Výnimočné školy.

piatom ročníku grantového programu Výnimočné školy podporíme učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí chcú vo svojom povolaní rásť, získavať nové zručnosti a vedomosti a tie následne aplikovať do práce so žiakmi. Hľadáme pedagógov, ktorí sa neboja so žiakmi diskutovať a sprevádzať ich na cestách rozvoja v samostatné osobnosti. V programe prerozdelíme až 100 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur.

Ciele programu

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteliek a učiteľov s inovatívnym prístupom a odvahou profesne aj osobnostne rásť
  • pozitívna komunikácia a posilnenie povolania učiteľa 

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na vzdelávanie a mentoring pre pedagógov, aplikovateľné v rámci realizácie projektu na vyučovaní, ako aj na učebné pomôcky, školské a technické vybavenie potrebné v rámci projektových aktivít. Vítame projekty s aktívnym zapojením žiakov a študentov, podporujúce spoluprácu, inklúziu, aj projekty zamerané na výchovu k občianstvu, mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia. 

Zapojiť sa je možné až do uzávierky prijímania žiadostí  18. októbra. Výsledky tohto ročníka budú vyhlásené 24. novembra 2023. Projekty je možné podať prostredníctvom online formulára.

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2023/2024.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava