banner

Rozprúdime regióny 2023

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Aj v roku 2023 je v tejto podpore kľúčový grantový program Rozprúdime regióny.
Rozprúdime regióny 2023

V siedmom ročníku grantového programu opäť podporujeme projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti. Celková výška podpory bola vzhľadom k množstvu prijatých žiadostí a kvalite projektov zvýšená na 120 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 eur.

Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Opakovane dávame priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu rôznych kultúr a skupín v spoločnosti, posilňujú dialóg a pochopenie medzi nimi a prispievajú vzájomnému spoznávaniu. 

O podporu z programu sa mohli uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby
  • školy, školské zariadenia a základné umelecké školy

Uzávierka prijímania žiadostí bola 13. 6. 2023. Do tohto termínu sme prijali 835 žiadostí, Správnou radou bolo odporučených na podporu 113 z nich. O výbere podporených projektov realizovaných v jednotlivých krajoch distribučnej oblasti ZSE rozhodla nezávislá viacčlenná hodnotiaca komisia na základe podmienok grantového programu Rozprúdime regióny 2023. O úspešných žiadateľoch a výške podpory sa dozviete v zozname podporených projektov.

Rozprúdime regióny 2023_zoznam podporených projektov

Podmienky grantového programu Rozprúdime regióny 2023

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava