Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE chce rozprúdiť život v obciach a mestách. Podporili sme preto 137 rôznorodých projektov. Ďalších 21 projektov získalo podporu aj vďaka vašim hlasom.

Nadácia ZSE vyhlásila prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.

V programe podporíme nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Našim cieľom je podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a spoja generácie.

Hľadali sme projekty a iniciatívy, ktoré vychádzajú z miestnych špecifík (regionálne slávnosti, tradičné jarmoky,...),  rozšíria ponuku voľnočasových aktivít (kultúrne a športové podujatia) a iné podujatia v obciach, ktoré spoja miestnu komunitu a prispejú k rozprúdeniu miestneho života (obecné dni,...).

Nápady, ako prebudiť život vo svojom okolí a spestriť komunitné dianie, bolo možné predložiť prostredníctvom jednoduchého online formulára do 14. júla. Do dátumu uzávierky nám bolo predložených 379 projektov.

V grantovom programe Rozprúdime regióny sme prerozdelili 100 000 Eur a spolu sme podporili až 137 projektov.

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť tu:

Zoznam podporených projektov(pdf)

Zoznam podporených projektov (xls)

Vzhľadom na veľké množstvo predložených projektov nebolo možné podporiť všetky kvalitné projekty. Keďže nás však mnohé projekty oslovili svojou výnimočnosťou, rozhodli sme sa navýšiť sumu, ktorú prerozdelíme medzi projekty o 20 000 EUR.

O prerozdelení sumy 20 000 EUR medzi vybrané projekty sa rozhodlo prostredníctvom hlasovania verejnosti. Hlasovanie prebiehalo od 2.8. do 16.8. 2016. Na Facebook profile Nadácie ZSE https://www.facebook.com/nadaciazse/ bol vytvorený album s 33 fotografiami a s popisom aktivít projektov. Podporiť projekt hlasom bolo možné dvoma spôsobmi: lajkovaním a zdieľaním fotografie.

V programe Rozprúdime regióny sme tak celkovo prerozdelili až 120 000 EUR a podporili sme tak 158 projektov.

Informácie o výsledkoch hlasovania aj so zoznamom podporených nájdete tu.

V prípade otázok k programu Rozprúdime regióny sa môžete obrátiť na Janu Fúsekovú mailom: info@nadaciazse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093

Rozprúdime regióny