banner

Energia pre teba

V Nadácii ZSE už od nášho vzniku považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k vytváraniu sveta, ktorý bude ešte lepším miestom na život.
Energia pre teba

V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA máme za sebou šesť ročníkov grantového programu, ktorý dopĺňa oblasť podpory komunitného rozvoja o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím. Prostredníctvom programu sme doposiaľ podporili spolu 60 charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bol použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

V roku 2024 vyhlasujeme už 7. ročník programu

Prostredníctvom programu Energia pre teba budú môcť aj v tomto roku žiadatelia získať finančnú podporu do výšky 1 000 eur na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

Aj v aktuálnom ročníku bude program prepojený s unikátnym projektom APPka by APPA. Jedinečná charitatívna mobilná aplikácia umožňuje premieňať energiu vynaloženú pri pohybe užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. Okrem výťažku z charitatívneho podujatia budú mať členovia klubu APPA možnosť získať prostredníctvom aplikácie od Nadácie ZSE finančný príspevok až do výšky 2 000 eur.

Do aktuálneho ročníka programu je možné sa zapojiť prostredníctvom formulára uverejneného na stránkach APPA.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava