banner

Kvalitné vzdelávanie dnes, nie zajtra

Kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov a žiačky bez rozdielu a podpora iniciatívnych učiteľov je pre nás dlhodobo prioritou. Chceme byť súčasťou zmien a preto Nadácia ZSE hľadá partnera v oblasti vzdelávania. Pomôžte nám vytvárať lepšie podmienky na vzdelávanie a povzbudzovať učiteľky a učiteľov, ktorí chcú vo svojom povolaní rásť.
Kvalitné vzdelávanie dnes, nie zajtra

Vnímame, že vo vzdelávaní a školstve sa už udialo množstvo malých a pozitívnych zmien. Chceme byť naďalej súčasťou tejto zmeny a preto hľadáme partnera/partnerov z neziskového sektora, s ktorými môžeme spolupracovať na vytváraní lepších podmienok pre kvalitné vzdelávanie už dnes, nie zajtra.

Našimi prioritami vo vzdelávaní sú:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách po celom Slovensku;
  • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom;
  • vzdelávanie učiteľov a získavanie nových zručností využiteľných v práci so žiakmi;
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov.

Chceme nadviazať spoluprácu s organizáciami, ktoré majú prehľad o aktuálnych témach. Vedia, čo riešia učitelia a učiteľky, ale aj ich žiaci a žiačky na základných a stredných školách.

Do výzvy sa môžu zapojiť organizácie spĺňajúce nasledovné podmienky:

  • nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu vzdelávania
  • viac ako 3-ročné skúsenosti
  • znalosť cieľovej skupiny učiteľstva, žiactva a znalosť prostredia škôl
  • inovatívny prístup aj osvedčené metódy
  • potenciál a energia prispieť k zmene vo vzdelávaní
  • projekt/program spĺňa kritériá škálovateľnosti resp. prenositeľnosti (je ho možné využiť aj v inom prostredí) a aplikovateľnosti v praxi (prináša jasný a merateľný výsledok)

Nadácia ZSE vyčlení na realizáciu partnerských aktivít v roku 2024 finančné prostriedky do výšky 75 000 €. Cieľom výzvy je nadviazať spoluprácu s jednou alebo viacerými vybranými neziskovými organizáciami na jeden rok. Organizácia, ktorej aktivity a výstupy ročnej spolupráce budú mať najväčší prienik s aktivitami a stratégiou Nadácie ZSE, získa možnosť pokračovať v spolupráci v nasledujúcom období vo forme dlhodobého strategického partnerstva.

Do termínu uzávierky 7. 2. 2024 sa do výzvy zapojilo celkom 50 organizácií, ktoré nám predložili svoj návrh aktivít s plánom realizácie do kona roka 2024. Výsledky hodnotenia predložených návrhov zverejníme 1. 3. 2024.

Všetky potrebné informácie sú zhrnuté v podmienkach výzvy,

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava