banner

Mením na zeleň

Od vzniku Nadácie ZSE je životné prostredie jednou zo strategických oblastí našej podpory. Keďže cítime naliehavosť situácie, dlhodobé partnerstvá teraz dopĺňame novým grantovým programom reagujúcim na potrebu konať v záujme záchrany nášho prostredia tu a teraz, regionálne, s jasným dosahom na komunitu.
Mením na zeleň

Veríme v ľudí, v ich schopnosť konať dobro a inšpirovať preň aj ostatných. Aj preto sme sa rozhodli zamiešať karty a vyhlásiť nový grantový program Mením na zeleň, prostredníctvom ktorého chceme prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy, ktorú zažívame. 

V prvom ročníku grantového programu zamýšľala Nadácia ZSE prerozdeliť sumu 50 000 eur, s maximálnou výškou podpory na jeden projekt 2 000 eur. Vzhľadom ku kvalite predložených projektov bola celková suma podpory navýšená na 65 000 eur.

Cieľom programu je podporiť projekty zamerané na:

  • environmentálne vzdelávanie
  • využívanie obnoviteľných zdrojov
  • vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém
  • ochranu krajinných prvkov a ekotypov
  • cirkulárnu ekonomiku
  • udržateľný spôsob života ľudí
  • znižovanie uhlíkovej stopy

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, centrá voľného času, komunitné centrá; obce a mestá; školy a školské zariadenia pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE.

Do uzávierky 22.3.2022 bolo prijatých 270 žiadostí o podporu. Všetky projekty splnili podmienky programu a boli zaradené do hodnotenia. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 43 projektov.

Zoznam podporených projektov_Mením na zeleň 2022

Podmienky grantového programu

Hodnotiaca komisia_Mením na zeleň 2022

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava