banner

Mením na zeleň 2024

Od vzniku Nadácie ZSE je životné prostredie jednou zo strategických oblastí našej podpory. Environmentálna situácia je čoraz naliehavejšia. Popri dlhodobých partnerstvách je preto odpoveďou ďalší ročník grantového programu, ktorý reaguje na potrebu konať v záujme záchrany nášho prostredia tu a teraz, regionálne, s jasným dosahom na komunitu.
Mením na zeleň 2024

Úspešné dva ročníky grantového programu Mením na zeleň opäť posilnili našu dôveru v schopnosť ľudí konať dobro vo svojich komunitách a byť inšpiráciou pre ostatných. Veríme, že zelenšiu budúcnosť máme vo svojich rukách. Preto prinášame už tretí ročník programu, prostredníctvom ktorého chceme prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy. 

V tomto ročníku grantového programu Nadácia ZSE prerozdelí sumu 70 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

Cieľom programu je podporiť projekty zamerané na:

  • environmentálne vzdelávanie
  • využívanie obnoviteľných zdrojov
  • vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém
  • ochranu krajinných prvkov a ekotypov
  • cirkulárnu ekonomiku
  • udržateľný spôsob života ľudí
  • znižovanie uhlíkovej stopy

O podporu z programu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá, školy a školské zariadenia pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE. Do termínu uzávierky bolo prijatých 261 žiadostí o podporu. Viacčlenná hodnotiaca komisia odporučila Správnej rade na podporu 49 projektov.

Zoznam podporených projektov_Mením na zeleň 2024

Hodnotiaca komisia_Mením na zeleň 2024

Bližšie informácie nájdete v Podmienkach grantového programu Mením na zeleň 2024.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava