banner

Rozprúdime regióny 2022

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Aj v roku 2022 bude v tejto podpore kľúčový grantový program Rozprúdime regióny.
Rozprúdime regióny 2022

Šiesty ročník grantového programu vyhlasujeme v roku, kedy skupina ZSE oslavuje 100 rokov svojho pôsobenia. Vzhľadom na výnimočnosť tohto míľnika navýšila Nadácia ZSE celkový rozpočet programu na 200 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt bude v tomto ročníku 2 500 eur.

Opäť chceme podporiť projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti.

Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vzhľadom k aktuálnemu dianiu sme sa rozhodli v aktuálnom ročníku dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, prispievajú vzájomnému spoznávaniu. 

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby
  • školy a školské zariadenia

Projekty do programu je možné predkladať výlučne prostredníctvom online formulára do 15.6.2022. Jeden subjekt môže do programu predložiť len jeden projekt. Pred odoslaním projektu je potrebné si prečítať podmienky grantového programu a v prípade nejasností využite možnosť konzultovať váš projektový zámer.

Podmienky grantového programu Rozprúdime regióny 2022

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava