banner

Indícia

Podporu vzdelávania na Slovensku vníma Nadácia ZSE od svojho vzniku ako kľúčovú. Či už prostredníctvom dlhodobých partnerstiev alebo grantových programov. Vnímame, že veľa drobných a pozitívnych zmien sa vo vzdelávaní a v školstve deje už dnes a chceme sa na tejto zmene aktívne podieľať.
Indícia

Preto od roku 2021 rozvíja Nadácia ZSE dlhodobú partnerskú spoluprácu s Indíciou. Nezisková organizácia Indícia sa dlhodobo venuje skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku, vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Pozná ich potreby a realizuje projekty, ktoré im umožňujú rozvíjať odborný potenciál. Inovatívnym spôsobom prispieva k pozitívnym zmenám v školstve a posilňuje postavenie učiteľského povolania v očiach verejnosti.V rámci svojej činnosti sa okrem organizovaní seminárov a školení venuje s vlastným tímom autorov tvorbe učebných materiálov pre školy. Indícia je výhradným partnerom pre šírenie Hejného metódy na Slovensku a organizátorom najväčšej konferencie v oblasti vzdelávania Učíme pre život.

Vďaka našej spolupráci ponúkame učiteľkám a učiteľom možnosť rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v aktuálnych témach prostredníctvom stretnutí Klubu moderných učiteľov v regiónoch a na konferencii Reštart učenia v Elektrárni Piešťany.

Viac informácií je k dispozícii na stránke www.indicia.sk.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava