banner

Rozprúdime regióny 2018

Nádácia ZSE spúšťa aj tento rok v poradí už 3. ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, kde opäť prerozdelí 100 000 eur medzi najlepšie regionálne projekty.
Rozprúdime regióny 2018

Nadácia ZSE aj tento rok vyhlásila v poradí už 3. ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny. Podporu mohli opätovne získať podujatia a akcie s cieľom podporiť a zviditeľniť kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku. Program každoročne podporuje najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

Do termínu uzávierky 3.7.2018 bolo do programu predložených celkom 488 projektov, ktoré splnili kritéria programu.

Na základe odporúčania viacčlennej hodnotiacej komisie sme vybrali 135 projektov, ktoré budú podporené celkovou sumou 100 000 eur.

Mnohé inšpiratívne podujatia sa nám však nepodarilo podporiť a aj preto sme sa rozhodli aj v tomto ročníku navýšiť celkovú sumu na program o ďalších 20 000 eur. O projektoch, ktoré budú touto sumou podporené sme však nechceli rozhodnúť sami. Preto sme na Facebooku Nadácie ZSE vytvorili fotoalbum s krátkym opisom a fotografiou ku každému projektu. Prostredníctvom tohto albumu mohli fanúšikovia a priaznivci dať lajk projektu, ktorý si podporu podľa nich najviac zaslúžil. Počas hlasovania od 27.7. do 5.8.2018 30 zaradených projektov získalo celkom 7180 lajkov. Suma 20 000 eur bola nakoniec prerozdelená medzi 24 z nich, ktorým sa podarilo osloviť najväčší počet fanúšikov.

Spolu tak v treťom ročníku programu Rozprúdime regióny podporíme 159 projektov celkovou sumou 120 000 eur.

Tešíme sa na realizáciu a výsledky všetkých podporených nápadov.

Zoznam podporených projektov

Výsledky hlasovania a zoznam podporených projektov v rámci hlasovania

Podmienky grantového programu Rozprúdime regióny

Zoznam členov hodnotiacej komisie

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava