banner

L. Dovalová: Chémia a prírodovedné predmety sú pevnou súčasťou našich životov

Lucia Dovalová vyučuje chémiu na Základnej škole v Badíne 11 rokov. Okrem vyučovacích hodín chémie vedie aj chemický krúžok Kremík. Ešte skôr ako sa stala chemičkou bola výtvarníčkou a vo svojej praxi rada oba predmety prepája. V školskom roku 2020/2021 sa stala jednou z podporených v pilotnom ročníku programu Učíme sa spolu online Nadácie ZSE, prostredníctvom ktorého učitelia mali možnosť posilniť svoje zručnosti v tvorbe materiálov určených pre dištančnú výučbu. Vďaka výnimočným učiteľom ponúka Nadácia ZSE na webstránke www.vynimocneskoly.sk vyše 200 videí, pracovných listov či iných učebných materiálov, voľne prístupných pre širokú verejnosť.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava