banner

Konferencia Reštart učenia 2023 / Záznam

Druhý ročník inšpiratívnej konferencie Reštart učenia 16.5.2023 opäť privítal učiteľky a učiteľov z celého Slovenska vo výnimočných priestoroch Elektrárne Piešťany. 

Tentokrát bola nosnou témou dôležitosť výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom konferencie bolo ukázať učiteľom, ako sa môžu stať pre deti nielen zdrojom vedomostí a zručností, ale aj sprievodcom, ktorý im pomôže vybudovať si stratégie na učenie sa, spoluprácu, kritické myslenie a tvorivé riešenie problémov. Účastníci si mohli vypočuť prezentácie od odborníčok a odborníkov v oblasti vzdelávania ale aj vyučujúcich z praxe. Originálnymi nápadmi sa mohli inšpirovať aj od podporených v grantovom programe Výnimočné školy Nadácie ZSE. 

Podujatie moderoval Ivan Ježík, autor podcastu Rozhovory Choices.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava