banner

Rozprúdime regióny 2019

Nadácia ZSE vyhlásila štvrtý ročník grantového programu Rozprúdime regióny. Aj v tomto roku prerozdelí celkovú sumu 100 000 eur na kultúrne, športové a komunitné podujatia v západoslovenskom regióne.
Rozprúdime regióny 2019

Nadácia ZSE aj tento rok vyhlásila obľúbený grantový program Rozprúdime regióny určený na podporu lokálnych podujatí a aktivít s cieľom oživiť kultúrne dianie a komunitný život na západnom Slovensku.

Hodové slávnosti, obecné dni, folklórne vystúpenia, letné kiná, športové podujatia, lokálne festivaly či komunitné akcie mohli opäť získať finančnú podporu do výšky 1 000 eur. Program podporuje najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

Štvrtý ročník programu Rozprúdime regióny umožnil získať príspevok obciam, mestám, mimovládnym organizáciám, kultúrnym inštitúciám, športovým klubom, školám a školským zariadeniam na projekty realizované v územnej pôsobnosti ZSE.

Do termínu uzávierky 13. júna 2019 bolo do programu predložených celkom 730 projektov. Z celkového počtu projektov zaradených do hodnotenia sa o finančnú podporu uchádzalo najviac projektov (257) z Nitrianskeho kraja.

Viacčlenná nezávislá komisia odporučila na podporu 144 projektov, medzi ktoré bola prerozdelená celková suma 100 000 eur.

Veľké množstvo zaujímavých nápadov sa však nepodarilo podporiť a preto sme aj v tomto ročníku dodatočne navýšili sumu určenú na program o ďalších 20 000 eur. O podpore týchto projektov sme však nechceli rozhodovať sami. Preto sme na Facebooku Nadácie ZSE vytvorili fotoalbum s krátkym opisom a fotografiou ku každému z 30 vybraných projektov. Prostredníctvom tohto albumu mohli fanúšikovia a priaznivci dať lajk projektu, ktorý si podporu podľa nich najviac zaslúžil. Počas hlasovania od 10.7. do 24.7.2019 získali celkom 7504 lajkov. Suma 20 000 eur bola nakoniec prerozdelená medzi 20 projektov, ktorým sa podarilo osloviť najväčší počet fanúšikov.

Spolu tak v štvrtom ročníku programu Rozprúdime regióny podporíme 164 projektov celkovou sumou 120 000 eur.

Gratulujeme všetkým úspešným žiadateľom a tešíme sa na výsledky podporených projektov.

Zoznam podporených projektov

Zoznam podporených projektov_hlasovanie

Podmienky grantového programu

Zoznam členov hodnotiacej komisie

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava