banner

Poznáme lokality s budúcimi Slnečnými strechami

Nadácia ZSE na jeseň minulého roka vyhlásila program Slnečné strechy ako reakciu na naliehavosť klimatickej krízy v čase, kedy sa k nej pridala aj kríza energetická. Program zároveň prepojil dve kľúčové oblasti, životné prostredie a vzdelávanie, podpore ktorých sa Nadácia ZSE venuje od svojho vzniku. 

Program rozšíril naše aktivity, ktorými napĺňame náš záväzok voči životnému prostrediu v regiónoch, v ktorých pôsobí skupina ZSE. Do programu sa mohli zapojiť vybrané školské a sociálne zariadenia v našej územnej pôsobnosti.

Záujem o bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov prejavilo do termínu uzávierky až 155 žiadateľov. Hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu vybrať subjekty, ktoré spĺňajú kritériá programu a ktoré dokážu vďaka panelom významne ušetriť náklady na elektrickú energiu.

Pôvodný rozpočet určený na program sa skupina ZSE rozhodla na základe odporúčaní komisie navýšiť a nakoniec finančný príspevok takmer strojnásobila.

V prvom ročníku programu Slnečné strechy tak môžeme bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov poskytnúť až 12 subjektom v celkovej hodnote bezmála 200 000 eur. Podpora z programu pokryje všetky priame náklady spojené s inštaláciou a zároveň vybrané subjekty odbremení od administratívy.

Realizácia programu Slnečné strechy je možná vďaka časti výnosu za každého zodpovedného zákazníka produktu Zelená elektrina, ktorý od roku 2020 využíva takmer 125 000 ľudí. Vážime si všetkých, ktorí spolu s nami prispievajú k udržateľnosti prírodných zdrojov a pomáhajú nám podporovať zmysluplné aktivity. 

Zoznam podporených subjektov a tiež podmienky programu sú k dispozícii na podstránke programu.

Poznáme lokality s budúcimi Slnečnými strechami

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava