banner

Už 5 rokov s vami!

Máme za sebou piaty rok fungovania a toto malé výročie by radi využili na ohliadnutie sa za našimi výsledkami. Zrejme sa zhodneme, že sme opäť stáli pred výzvami, ktoré nás prinútili reagovať na aktuálne dianie a potreby spoločnosti.

Päť rokov Nadácia ZSE podporuje zmysluplné projekty v oblasti vzdelávania, komunitného rozvoja a životného prostredia. V roku 2021 sme podporili až 350 projektov sumou viac ako 480 000 €. Informácie o tom, kam smerovala naša podpora si môžete prečítať vo výročnej správe.

V Nadácii ZSE sme presvedčení, že konať treba včas, lokálne a s jasným dosahom na komunitu. Napriek všetkým prekážkam nás uplynulý rok utvrdil v tom, že naša podpora lokálnych komunít, vzdelávania a ochrany životného prostredia prináša zmysluplné výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí majú na tom svoju zásluhu.

 

Už 5 rokov s vami!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava