banner

Umelá inteligencia v službách učiteľa

Cieľom výzvy Kvalitné vzdelávanie dnes, nie zajtra bolo nadviazať spoluprácu s partnermi z neziskového sektora, ktorí sa dlhodobo venujú skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku.

Jednou zo štyroch podporených organizácií je aj CEEV Živica, ktorá v rámci spolupráce s Nadáciou ZSE získala finančnú podporu vo výške 22 000 €.

Hlavným zámerom aktivít realizovaných s našou podporou je príprava učiteľov na nové výzvy súvisiace s technológiami, prácou s umelou inteligenciou (AI) a potrebou kritického myslenia.

Dosiahnuť lepšiu prípravu pedagógov na využívanie AI má pomôcť aj realizácia Programu pre ambasádorov umelej inteligencie. Cieľom programu je vybaviť učiteľov/ky a lektorov/ky nielen najnovšími vedomosťami v oblasti AI, ale tiež poskytnúť im praktické zručnosti pre šírenie týchto poznatkov medzi svojimi kolegami a študentmi. Program je rozdelený do 50 hodín intenzívneho školenia a je kombináciou online a offline aktivít. Od úvodu do AI, cez komplexné prehĺbenie znalostí, až po pokročilé aplikácie, bol program navrhnutý tak, aby sa u účastníkov podporil rozvoj lektorských zručností a motivácia pre šírenie osvety o AI. Program je realizovaný počas 8 mesiacov a účastníci na konci získajú osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Jednou z prvých aktivít programu bol aj prezenčný workshop Umelá inteligencia v službách učiteľa, ktorý sa uskutočnil počas dvoch dní 10. - 11.6.2024 a zúčastnilo sa ho 26 budúcich ambasádorov využívania AI v učiteľskej praxi. Lektormi workshopu boli zástupcovia českej organizácie AI dětem z Českej republiky, ktorá podporuje osvetu a vytvára kvalitné vzdelávacie materiály o umelej inteligencii.

Atmosféru workshopu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Umelá inteligencia v službách učiteľa

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava