banner

Spoločne rozprúdime regióny

Grantový program Rozprúdime regióny je tu opäť so svojím ôsmym ročníkom. Po úspešných siedmych rokoch, v ktorých sme 1063 projektov aktívnych komunít, obcí a miest podporili celkovo až 920 tis. eurami, opäť hľadáme projekty zviditeľňujúce a rozvíjajúce kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti či zviditeľňujúce výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov a pamiatok. Priestor zostáva aj pre projekty napomáhajúce k zbližovaniu rôznych kultúr a skupín v spoločnosti, prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, posilňujúce dialóg a pochopenie medzi nimi.

Maximálna podpora na jeden projekt je v tomto ročníku zvýšená na 2 000 eur. Celkovo na podporu aktivít vyčleníme až 100 000 eur.

Projekty do programu je možné predkladať prostredníctvom online formulára až do uzávierky 11.6.2024.

Viac informácii o podmienkach a spôsobe predloženia projektu nájdete na podstránke programu Rozprúdime regióny.

Spoločne rozprúdime regióny

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava