banner

Školy a sociálne zariadenia zaujali Slnečné strechy

Prvý ročník programu Slnečné strechy oslovil veľké množstvo záujemcov o bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov. Do termínu uzávierky 30. 11. predložili základné a stredné školy spolu so zariadeniami sociálnych služieb celkom 155 žiadostí. Vysoký počet žiadostí potvrdzuje, že fovoltické riešenia majú obrovský úspech a záujem o ne stále stúpa. Odborná hodnotiaca komisia teraz z predložených žiadostí vyberie vhodných kandidátov. Žiadatelia budú musieť spĺňať nielen technické kritériá, ale takisto preukázať  svoju doterajšiu snahu o energetickú efektívnosť.  

Školy a sociálne zariadenia zaujali Slnečné strechy

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava