banner

Regióny čaká množstvo rozprúdení

Regióny západného Slovenska opäť rozprúdi bohatá nádielka kultúrnych, športových a komunitných podujatí. V 7. ročníku grantového programu Rozprúdime regióny Nadácia ZSE prijala neuveriteľných 835 projektových žiadostí. Po náročnom výberovom procese Správna rada Nadácie ZSE rozhodla, že podporí 113 z nich, a to spolu v hodote zvýšenej na 120 000 Eur. Tešíme sa zo záujmu mnohých nových žiadateľov, aj tých ktorí tento program už dobre poznajú. Najviac žiadostí v tomto ročníku prišlo od subjektov z Bratislavského kraja, s Nitrianskym a Trnavským krajom v tesnom závese.

Program už tradične podporuje projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti. Od prvého ročníka sú podporované aj projekty, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. V aktuálnom ročníku dostávajú opäť priestor aj projekty, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, či prispievajú k vzájomnému spoznávaniu.  Výsledky programu a zoznam podporených projektov nájdete na podstránke programu Rozprúdime regióny.

Ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na všetky rozprúdenia!

 

Regióny čaká množstvo rozprúdení

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava