Pozrite si výsledky programov Búrame Bariéry a Dostaneme ťa do školy

V Nadácii ZSE považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom pre život. Podpora vzdelávania a komunitného rozvoja patrí v Nadácii ZSE k hlavným prioritám. Systematicky chceme prispievať k tomu, aby sa život na Slovensku mohol zlepšovať.

Preto sme sa tento rok, v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA, rozhodli vyhlásiť dva nové otvorené grantové programy, ktorých cieľom je zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí medzi nami žijú.

V grantovom programe Dostaneme ťa do školy, sme umožnili školám získať príspevok na vybudovanie bezbariérového prístupu a vytvoriť tak priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu. Podporu pre svoj projekt získali tri školy, každá vo výške 8 000 €. Žiakom, navštevujúcim školu vo Veľkých Levároch a Starej Turej, či študentom SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, tak ubudne jedna z prekážok na ceste za kvalitným vzdelaním.

Výsledky programu Dostaneme ťa do školy

V programe Búrame bariéry sa podporila organizácia kultúrnych, športových, spoločenských a iných charitatívnych podujatí v prospech ľudí s postihnutím. Projekty mohli predkladať fyzické osoby, neformálne skupiny, občianske združenia alebo neziskové organizácie. Výťažok z ôsmich podporených podujatí bude použitý na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačných a zdravotných pomôcok a ostatných potrieb, súvisiacich so zlepšením kvality života ľudí so znevýhodnením.

Výsledky programu Búrame bariéry

Asociácia pomoci postihnutým APPA je odborných garantom oboch programov. APPA pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od roku 2009. Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava