banner

Poznáme podporené zamestnanecké projekty

V siedmom ročníku Zamestnaneckého grantového programu podporí Nadácia ZSE 146 projektov, na ktorých realizácii sa aktívne podieľajú zamestnanci skupiny ZSE. Program už tradične podporuje ich snahu robiť zo svojho okolia rôznorodým spôsobom lepšie miesto pre život.

Do termínu uzávierky predložilo svoj projekt rekordných 217 subjektov, z nich 107 sa o podporu uchádzalo po prvý raz. Vzhľadom v množstvu a kvalite žiadostí pristúpila Nadácia ZSE v tomto ročníku programu k navýšeniu celkovej sumy podpory na 100 000 eur.

Veľmi nás teší angažovanosť kolegov a kolegýň v rôznorodých verejnoprospešných aktivitách a pretrvávajúci záujem o zamestnanecký program. Podporeným aktivitám prajeme úspešnú a príjemnú realizáciu!

Viac informácií nájdete na podstránke Zamestnaneckého grantového programu.

Poznáme podporené zamestnanecké projekty

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava