banner

Poznáme podporené projekty programu Mením na zeleň

V 3. ročníku grantového programu Mením na zeleň podporíme 49 z 261 prijatých projektov. Jeho cieľom je lokálne prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy s jasným dosahom na komunitu.
Školy, školské zariadenia, mimovládne organizácie, centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá na západnom Slovensku sa tak môžu tešiť na finančnú podporu spolu až 70 000 EUR. Najviac zastúpenou oblasťou je opäť environmentálne vzdelávanie. Narástol počet projektov zameraných na udržateľný spôsob života ľudí a ochrana krajinných prvkov a ekotypov. Teší nás, že množstvo podporených projektov z Nitrianskeho a Trnavského kraja výrazne dobieha ten Bratislavský.
Gratulujeme podporeným organizáciám a tešíme sa na prvé aktivity.
Viac informácií a zoznam podporených projektov nájdete na podstránke programu.
 
Poznáme podporené projekty programu Mením na zeleň

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava