banner

Nadácia ZSE je hrdým partnerom prvej charitatívnej mobilnej aplikácie APPka

Jednou zo strategických oblastí, ktoré Nadácia ZSE systematicky podporuje od svojho vzniku, je komunitný rozvoj a podpora aktívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí. Popri podpore komunitných iniciatív sa takisto snažíme scitlivovať vnímanie verejnosti k potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.

V tomto nám už od roku 2017 pomáha partnerská organizácia Asociácia pomoci postihnutým APPA prostredníctvom spoločných programov. 

Našim cieľom je motivovať lokálne komunity na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí žijú medzi nami. Prostredníctvom programu Energia pre teba podporujeme organizovanie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený pre vybraných členov klubu APPA a môže byť použitý na potreby súvisiace so zlepšením ich kvality života. Za 6 rokov existencie programu sme doteraz pomohli zorganizovať 50 charitatívnych podujatí, ktorých celkový výťažok bol 108 tis. €.

Asociácia pomoci postihnutým APPA dnes na tlačovej konferencii predstavila unikátny charitatívny projekt, vďaka ktorému môže každý svoju energiu vynaloženú pri pohybe venovať na dobrú vec.

APPka je prvá charitatívna mobilná aplikácia na Slovensku, ktorá pomáha. V aplikácii sú uverejňované príbehy členov Klubu APPA, ktorí potrebujú špeciálne rehabilitácie či zdravotné pomôcky k zlepšeniu kvality ich života. Aplikácia jednoducho premieňa kalórie z pohybovej aktivity uložené v aplikáciách Apple Health a Google Fit na finančnú pomoc. Každý užívateľ aplikácie sa môže rozhodnúť, ktorému príbehu chce svoju pomoc darovať. Spálené kalórie sa virtuálne premenia na peniaze, ktoré následne darujú partneri aplikácie na podporu dobročinných príbehov uvedených v aplikácii.  

Aj na základe skúsenosti z našej dlhoročnej spolupráce s APPA sme neváhali podporiť vývoj aplikácie a Nadácia ZSE sa stala generálnym partnerom.

Stiahnite si APPku ešte dnes a spoločne môžeme energiu vynaloženú pri športe využiť na zmysluplný účel.

Všetky informácie o aplikácií sú k dispozícii na webstránke https://appka.app/.

Nadácia ZSE je hrdým partnerom prvej charitatívnej mobilnej aplikácie APPka

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava