banner

Elektrárňa Piešťany na 1. mieste!

Výborná správa! Elektrárňa Piešťany získala 1. miesto v participatívnom rozpočte Trnavskej župy - Tvoríme kraj v okrese Piešťany. Vzdelávacie centrum Elektrárňa Piešťany sa aj tento rok zapojilo do Participatívneho rozpočtu Tranvskej župy s projektom vzdelávacia alej, aby elektrárenská záhrada mohla byť opäť o kúsok krajšia. Výsledky participatívneho rozpočtu Trnavskej župy nájdete tu.

Elektrárňa Piešťany na 1. mieste!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava