banner

Druhý ročník podujatia Reštart učenia úspešne za nami

Druhý ročník podujatia REŠTART UČENIA je úspešne za nami! V spolupráci s Indícia a Elektrárňa Piešťany sme v utorok 16. mája 2023 o 9:00 odštartovali ďalšiu inšpiratívnu konferenciu pre učiteľky a učiteľov z celého Slovenska. Témou  aktuálneho ročníka bola dôležitosť výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese na základných a stredných školách.

Spoločne sme sa pozreli na to, ako sa učitelia môžu stať pre deti nielen zdrojom vedomostí a zručností, ale aj sprievodcom, ktorý im pomôže vybudovať si stratégie na učenie sa, spoluprácu, kritické myslenie a tvorivé riešenie problémov. Svoje príklady dobrej praxe nám predstavili učitelia, ktorí boli podporení v grantovom programe Nadácie ZSE Výnimočné školy. Okrem toho sme sa venovali aj téme učiteľského wellbeingu a ako si ho udržať v dnešnom náročnom pracovnom prostredí. 

Celodenný program priniesol zaujímavé prednášky, novátorské myšlienky a postrehy výnimočných učiteľov, vzrušujúce diskusie s odborníkmi, ale aj možnosť stretnúť sa a porozprávať s kolegami a kolegyniami zo školskej praxe.

Záznam z jednotlivých prednášok je k dispozícii v našej videosekcii.

Druhý ročník podujatia Reštart učenia úspešne za nami

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava