banner

Ďalší ročník programu Energia pre teba

Aj v tomto roku sme vyhlásili ďalší ročník programu Energia pre teba, ktorý úspešne realizujeme v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA.

Žiadatelia sa prostredníctvom programu môžu opäť uchádzať o finančnú podporu na organizáciu športových charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý v prospech vybraných členov klubu APPA.

Aktuálny ročník bude takisto prepojený s unikátnou mobilnou aplikáciou APPka by APPA. Charitatívna aplikácia, umožňuje premeniť energiu vynaloženú pri pohybe na pomoc konkrétnemu jednotlivcovi so zdravotným znevýhodnením. Okrem výťažku z charitatívneho podujatia tak budú mať členovia klubu APPA možnosť získať prostredníctvom aplikácie od Nadácie ZSE finančný príspevok až do výšky 2 000 eur.

Do aktuálneho ročníka programu je možné sa zapojiť prostredníctvom formulára uverejneného na stránkach APPA.

Ďalší ročník programu Energia pre teba

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava