Ako písať úspešné projekty?!

Nadácia ZSE má za sebou veľmi úspešný, prvý ročník grantového programu Výnimočné školy. Príležitosť získať finančnú podporu na realizáciu svojej predstavy o inšpiratívnom učením oslovila učiteľov naprieč Slovenskom. Až 346 projektov sa uchádzalo o finančný príspevok z celkovej sumy 50 000 eur určených na program.

Viacčlenná hodnotiaca komisia spolu so zástupcami Nadácie ZSE vybrala na podporu 20 projektov a ďalších 15 bolo zaradených do verejného hlasovania na facebookovom profile Nadácie ZSE. V prvom ročníku programu sme spolu podporili 32 projektov v sume 73 770 eur.

Určite si mnohí položili otázku: Čím sa úspešné projekty odlišovali od ostatných, že sa im podarilo uspieť? Ako mám napísať projekt, aby mal šancu byť podporený, keď sa do grantových programov vždy hlási taký veľký počet projektov?

Nadácia ZSE sa rozhodla, že sa nielen pokúsi na túto otázku zodpovedať, ale všetkým zapojeným v programe ponúkne možnosť absolvovať sériu zaujímavých vzdelávacích aktivít:

Ako pripraviť a dobre napísať projekt

Na neformálnom a praktickom vzdelávacom workshope sa naučíme základné pravidlá, ktoré je správne dodržať pri príprave a písaní projektu. Na príkladoch si ukážeme, kedy je projekt autentický, zrozumiteľne napísaný, s konkrétnymi aktivitami, dobre pripraveným rozpočtom. Povieme si o potrebe vyváženého kombinovania informácií a emócií, a objasníme si, prečo je dôležité hovoriť nielen o tom, čo chceme urobiť, ale aj o tom, aký má projekt krátkodobý či dlhodobý dopad. Spomenieme najčastejšie chyby pri písaní projektov a samostatnú časť stretnutia venujeme príbehom a iným metódam, ako vhodne spojiť odborný a hovorový jazyk.

Ako pútavo a uveriteľne prezentovať  

Na interaktívnom workshope zlepšíme svoje prezentačné zručnosti a schopnosť vystupovať pred rozmanitými skupinami. Vysvetlíme si zásadný rozdiel medzi autentickým a syntetickým rečníkom a povieme si o vedomej práci s hlasom. Naučíme sa zvládnuť stres, uvedomiť si držanie tela a vyhodiť strašiaka z hlavy. Povieme si o príprave na vystúpenie, o spájaní informácií a emócií, ale aj o tom, ako zaujať a zapojiť publikum. Naučíme sa lepšie pracovať s príbehmi, dramaturgiou, pointami, začiatkom i zakončením.

Ako úspešne rozbehnúť crowdfunding

Financie na realizáciu dobrého nápadu môžeme získať aj tak, že vyzbierame väčší počet menších príspevkov od individuálnych darcov. Vďaka internetu a existujúcim platformám je to technicky jednoduché, avšak bez poctivej prípravy sa to nemusí podariť. Nie je to ľahké, ale ani príliš komplikované. Na workshope sa preto naučíme všetko podstatné o príprave úspešnej crowdfundingovej kampane. Porozprávame sa, ako napísať text projektu a informáciu o jeho autoroch. Ukážeme si, aké možnosti prináša skutočnosť, že máme s prispievateľmi priamy kontakt a môžeme im drobnými odmenami za príspevok poďakovať, alebo ich k nemu motivovať.

Pripravované workshopy vznikajú v spolupráci s Ivanom Ježíkom s organizácie Voices. Ivan učil matematiku na stredných školách vo Švédsku, v Rakúsku a Anglicku. Po návrate na Slovensko sa našiel najmä v neformálnom vzdelávaní a komunikácii. S tímom Voices od roku 2008 pripravuje rôzne vzdelávacie a kultúrne podujatia. Naďalej spolupracuje aj so školami a hľadá cesty, ako pomáhať mladým, aby z nich vyrástli vnímaví, tvoriví a spokojní ľudia. 

V prípade, ak máte záujem získať bližšie informácie o pripravovaných workshopoch, zanechajte nám vašu mailovú adresu, aby sme vám mohli zaslať podrobné údaje.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava