Zelená škola

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho výchovno-vzdelávacieho programu v oblasti environmentálnej výchovy na svete, programu Zelená škola.
Zelená škola

V Živici veria, že škola môže deťom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie. Práve v škole by mal byť vytvorený priestor, kde mladí ľudia prostredníctvom zážitku rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.

A napokon je ľahšie vštepiť správne návyky deťom, ako meniť dlhoročné správanie dospelých.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím prispievajú k pozitívnej zmene. O problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale zároveň je nevyhnutné zmeniť aj svoje konanie. Jednoduchým príkladom je tvorba odpadov. Ak ju učitelia v škole s deťmi preberú akokoľvek zaujímavo, ale pritom nezavedú v školských priestoroch program na minimalizáciu tvorby odpadov, samotný výklad nebude mať žiadny efekt. Program preto motivuje k realizácii dlhodobých a praktických aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Živica školy podporuje množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tak tvorí sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene.

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004, kedy sa do prvého ročníka programu zapojilo 45 škôl. Komunita zelených škôl odvtedy každý rokom rastie. V školskom roku 2019/2020 sa do programu zapojilo až 314 škôl. Inšpirácie k zmene vzdelávania nájdete tu: http://www.zelenaskola.sk/ a tu: http://www.zivica.sk/.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava