Sokratov inštitút

Sokratov inštitút je realizovaný neziskovou organizáciou Živica. Vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj osobností, mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou.
Sokratov inštitút

Sokratov inštitút organizuje ročné akreditované doplnkové vzdelávanie pre nadaných študentov a absolventov vysokých škôl do 32 rokov, sieťuje svojich absolventov v alumni programe, vydáva publikácie a organizuje podujatia pre širokú verejnosť. Zriaďovateľom je CEEV Živica, odborným garantom Technická univerzita vo Zvolene.  

Sokratov inštitút v skratke:

  • počas 1 akademického roka prebieha 10 vzdelávacích workshopov a záverečné kolokvium
  • prináša inovatívne pohľady, zahraničných lektorov
  • neformálna komunita šikovných mladých ľudí

Sokratov inštitút je otvorený študentom alebo absolventom akéhokoľvek odboru, spoločne tak študujú vedci, právnici, ekonómovia, lekári, žurnalisti i umelci. Západoslovenská energetika je partnerom Sokratovho inštitútu od jeho vzniku, už 5 rokov tak umožňujeme ambicióznym študentom absolvovať štúdium bezplatne.

Čím je Sokratov inštitút jedinečný?

  • spája študentov z najrozličnejších odborov
  • vďaka svojej polohe na zaježovských lazoch láka študentov od Brna po Košice
  • študenti sa musia osvedčiť v praxi: mikroprojekt realizovaný vo svojej komunite je podmienkou absolvovania
  • jediný vzdelávací program vytvorený neziskovkou, ktorý akreditovala univerzita

Inštitút organizuje tiež podujatia pre širokú verejnosť. Showcrates je festival Sokratovho inštitútu, ktorý vznikol ako ochutnávka štúdia cez diskusie, prednášky, filmy a praktické ukážky. Návštevníci festivalu majú jedinečnú možnosť naživo stretnúť a diskutovať s lektormi, študentmi aj absolventmi inštitútu.

V októbri 2017 získal Sokratov inštitút ocenenie Global Education Innovation Award, ktorú udeľuje Global Education Network Europe, európska sieť ministerstiev a agentúr zodpovedných za globálne vzdelávanie na národnej úrovni. V konkurencii 83 projektov z 27 štátov sa zaradil medzi 12 najlepších európskych projektov. Toto ocenenia sa udeľuje projektom, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu a približujú ľudom skutočnú realitu sveta na lokálnej aj globálnej úrovni. Vyzdvihuje tie iniciatívy, ktoré vedia priniesť zmenu prostredníctvom kreativity, participácie, priamej akcie, synergie a inovácií, aby vo výsledku inšpirovali verejnú politiku.

Všetky informácie a pozvánky na prednášky nájdete na http://www.sokratovinstitut.sk alebo https://www.showcrates.sk/

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava