Rozprúdime regióny

Od svojho vzniku Nadácia ZSE smeruje svoju podporu do aktivít iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktoré prinášajú reálnu zmenu v bezprostrednom okolí. V 5. ročníku programu Rozprúdime regióny opäť prerozdelí 100 000 €.
Rozprúdime regióny

Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu a šírením ochorenia COVID-19 Nadácia ZSE opäť vyhlasuje obľúbený grantový program Rozprúdime regióny.  Po dlhom období sociálnej izolácie a absencie kultúrnych, komunitných či športových podujatí, chceme s pomocou aktívnych ľudí a organizácií znovu rozprúdiť život v západoslovenskom regióne.

Program opäť podporí projekty, ktoré rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život na západnom Slovensku.

Od prepuknutia pandémie koronavírusu v roku 2020 sa mnohé z každodenných aktivít a povinností presunuli do online prostredia. Práca, škola, šport či kultúra. Novinkou v programe Rozprúdime regióny bude z toho dôvodu možnosť uchádzať sa o finančnú podporu aj na projekty realizované v online prostredí.

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby
  • školy a školské zariadenia

Nadácia ZSE v piatom ročníku grantového programu prerozdelí celkovú sumu 100 000 €. Projekty do programu je možné predkladať výlučne prostredníctvom online formulára do 15.6.2021.

Pred odoslaním projektu je potrebné si prečítať podmienky grantového programu a v prípade nejasností využite možnosť konzultovať váš projektový zámer.

Podmienky grantového programu

Všetky predložené projekty a plánované aktivity musia zohľadňovať epidemiologické nariadenia platné v čase uzávierky programu. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie na území Slovenska, je nevyhnutné aby realizácia projektov bola prispôsobená aktuálne platným nariadeniam.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava