Impact Hub

V spolupráci s Impact Hub vytvárame priestor pre neobyčajné nápady a podporu inovatívnych prístupov v energetike.
Impact Hub

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. My v ZSE veríme, že spoločným úsilím dokážeme niečo v našom okolí zmeniť. Aj preto sme si ako kľúčového partnera vybrali Impact Hub, ktorý vytvoril jedinečný ekosystém zdrojov, inšpirácie a príležitostí pre spoluprácu. A spolu s nimi nás baví vytvárať priestor pre ľudí s neobyčajnými nápadmi.

Impact Hub je medzinárodná platforma coworkingov zameraná na podporu inovatívnych a spoločensky prospešných nápadov. Prvý THE HUB vznikol v roku 2005 v Londýne. Mladí študenti a inovátori vytvorili komunitu ľudí, ktorá chcela prinášať svojou prácou pozitívne zmeny spoločnosti. Dnes pôsobia v 63 krajinách sveta a majú viac ako 10 000 členov.

Našim zámerom je strategicky sa zamerať na podporu kľúčovej témy – trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy podporiť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Sme presvedčení, že energetika vstupuje do obdobia radikálnej zmeny. V priebehu nasledujúcich rokov sa bude meniť spôsob fungovania celého odvetvia. Je to spôsobené novými „smart“ technológiami, legislatívou a tiež spotrebiteľským správaním, ktoré podporuje prechod od centralizovanej výroby energie k decentralizovanej produkcii založenej na malých ekologických zdrojoch. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí a celej spoločnosti. Práve preto chceme v ZSE a tiež v komunite, v ktorej pôsobíme, vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne.

Viac informácií o našich spoločných aktivitách nájdete tu: www.impacthub.sk.

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava