Komunitný rozvoj

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia. Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale aj cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov.