Inovácie

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Veríme, že spoločným úsilím dokážeme niečo v našom okolí zmeniť. Aj preto sme si ako kľúčového partnera vybrali Impact Hub, ktorý vytvoril „jedinečný ekosystém zdrojov, inšpirácie a príležitostí pre spoluprácu. Strategicky sa chceme zamerať na podporu kľúčovej témy – trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a podporiť inovatívne prístupy v tejto téme.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava