banner

Indícia

Od svojho vzniku Nadácia ZSE prispieva k zlepšovaniu vzdelávania na Slovensku. Vnímame, že veľa drobných a pozitívnych zmien sa vo vzdelávaní a v školstve deje už dnes a chceme sa na tejto zmene aktívne podieľať.
Indícia

Na dlhodobú spoluprácu sme hľadali organizáciu, ktorá má skúsenosť s realizáciou vzdelávacích programov na školách a dlhodobo sa venuje skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku. Pozná potreby a záujmy učiteľov a učiteliek a realizuje projekty, ktoré im umožňujú rozvíjať svoj potenciál. Inovatívnym spôsobom prispieva k pozitívnym zmenám v školstve a posilňuje postavenie učiteľského povolania v očiach verejnosti.

V roku 2021 nadviazali Nadácia ZSE dlhodobú partnerskú spoluprácu s Indíciou, n.o. Nezisková organizácia Indícia sa už 10 rokov venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Zameriava sa na učiteľov a riaditeľov materských, základných aj stredných škôl, študentov pedagogických odborov a tiež rodičov. V rámci svojej činnosti sa okrem organizovaní seminárov a školení, venuje s vlastným tímom autorov aj tvorbe vlastných učebných materiálov pre školy. Indícia je výhradným partnerom pre šírenie Hejného metódy na Slovensku. Už 12 rokov organizuje najväčšiu konferenciu v oblasti vzdelávania Učíme pre život. V roku 2020 stála za vznikom televíznej relácie Školský klub na RTVS, ktorý bol určený pre deti ako alternatíva k dištančnému vzdelávaniu pre deti bez prístupu k internetu.

Viac informácií je k dispozícii na stránke www.indicia.sk.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava