Dostaneme ťa do školy

Vytvorme v školách priestor na spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu.

Dostaneme ťa do školy

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlasuje druhý ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého vybrané školské zariadenia majú možnosť získať podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím.

Celková suma určená na prerozdelenie je 24 000 Eur. Podporu 8 000 Eur na realizáciu bezbariérového riešenia získajú tri školy, na základe odporúčania hodnotiacej komisie, zloženej zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE. Jednou z podmienok podpory v programe je aj príprava a zorganizovanie vlastného školského charitatívneho podujatia z ktorého výťažok bude tiež použitý na realizáciu bezbariérového riešenia školy.

Žiadosti do programu je možné predkladať do termínu uzávierky 22.10.2018 prostredníctvom online formulára.

Podmienky grantového programu

Zoznam podporených škôl 2017