Dostaneme ťa do školy

Vytvorme v školách priestor na spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu.
Dostaneme ťa do školy

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlasuje druhý ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého vybrané školské zariadenia majú možnosť získať podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím.

Celková suma prerozdelená v programe je 24 000 Eur. Podporu 8 000 Eur na realizáciu bezbariérového riešenia získali tri školy, na základe odporúčania hodnotiacej komisie, zloženej zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE. Jednou z podmienok podpory v programe je aj príprava a zorganizovanie vlastného školského charitatívneho podujatia z ktorého výťažok bude tiež použitý na realizáciu bezbariérového riešenia školy.

Žiadosti do programu bolo možné predkladať do termínu uzávierky 22.10.2018.

Podmienky grantového programu

Zoznam podporených škôl 2018

Zoznam podporených škôl 2017

Hodnotiaca komisia

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava