Búrame bariéry

Podporujeme vašu energiu pre dobrú vec

Búrame bariéry

V Nadácii ZSE považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. V téme komunitného rozvoja sme vyhlásili už tri ročníky grantového programu Rozprúdime regióny. Program sa opakovane teší veľkému záujmu zo strany žiadateľov o podporu. Každoročne sa nám darí v programe podporovať realizáciu kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí s cieľom priniesť viac života do obcí a miest v západoslovenskom regióne. Opierajúc sa o dosiahnuté výsledky sme sa rozhodli oblasť podpory komunitného rozvoja rozšíriť aj o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím.

V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlasujeme druhý ročník grantového programu Búrame bariéry, ktorého cieľom je zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. Finančná podpora z programu je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia, ktorého výťažok je určený na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie na území západného Slovenska v období od novembra 2018 do júna 2019. V programe bude prerozdelená celková suma 7 000 Eur.

Žiadosti do programu je možné predkladať do termínu uzávierky 22.10.2018 prostredníctvom online formulára.

Podmienky programu

Výsledky programu Búrame bariéry 2017

Hodnotiaca komisia Búrame bariéry 2017