Búrame bariéry

Od nášho vzniku považujeme v Nadácii ZSE za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život.
Búrame bariéry

Naším dlhodobým cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia. V téme komunitného rozvoja sme vyhlásili už štyri ročníky grantového programu Rozprúdime regióny. Program sa opakovane teší veľkému záujmu zo strany žiadateľov o podporu. Opierajúc sa o dosiahnuté výsledky sme sa rozhodli rozšíriť oblasť podpory komunitného rozvoja aj o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím.

V spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA máme za sebou dva úspešné ročníky grantového programu Búrame bariéry. Prostredníctvom programu spoločne podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. V priebehu ostatných dvoch rokov sme podporili 15 projektov, ktorým sa podarilo vyzbierať vyše 42 tis. eur. Tie boli v plnej výške použité primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.

Aktuálne Nadácia ZSE vyhlasuje tretí ročník programu. Finančná podpora do 1 000 eur  je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia, ktorého výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. Aby sme mohli podporiť ešte viac projektov, v treťom ročníku programu sa bude možné do programu zapojiť až v troch kolách. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

V treťom ročníku programu Búrame bariéry sme zatiaľ podporili spolu 8 projektov sumou 8 000 eur. Opätovne sa bude možné o podporu z programu uchádzať od 01.05.2020 prostredníctvom formulára na webstránke APPA.

Búrame bariéry 2019/2020_podmienky programu

Výsledky programu Búrame bariéry 2019/2020

Výsledky programu Búrame bariéry 2018

Hodnotiaca komisia Búrame bariéry 2018

Výsledky programu Búrame bariéry 2017

Hodnotiaca komisia Búrame bariéry 2017

 

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava