Zúčastnili sme sa hodnotenia programu Zelená škola

Letné mesiace v Zelenej škole patria aj hodnotiacim návštevám materských škôl na celom Slovensku, ktoré sa po dvoch rokoch v programe uchádzajú o certifikát Zelená škola. Osobne sme sa zúčastnili záverečného hodnotenia na materskej škole Brilliant Stars v Bratislave, Petržalke. Táto súkromná materská škola si pre certifikačné obdobie 2018/19 – 2019/20 zvolila za prioritnú tému Potraviny. Konkrétne si stanovili tri ciele:

  • Znížiť množstvo potravinového odpadu v jedálni do konca júna 2020 aspoň o 3%
  • Podporiť používanie ekologických tašiek pri nákupoch miesto plastových
  • Zvýšiť povedomie rodičov o používaní kávových kapsúl a ich vplyve na životné prostredie

Napriek tomu, že do realizácie naplánovaných aktivít zasiahlo zatvorenie škôlky počas mimoriadneho stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, stanovené ciele sa škôlke podarilo dosiahnuť. Potravinový odpad z jedálne sa podarilo znížiť o takmer 40% a väčšinu odpadu v súčasnosti tvorí bioodpad. Úspešný bol aj workshop výroby textilných tašiek zo starých tričiek, ktoré si následne mohli zakúpiť návštevníci Vianočného bazáru v Starej Tržnici. V rámci tretieho stanoveného cieľa sa sprísnili podmienky na získanie listu na Eko strome úspechov, ineterného ocenenia školy, kde jedným z kritérií bol prechod v domácnostiach žiakov od kávových kapsúl ku kávovým zrnám.

Z aktivít, o ktorých sme sa mali možnosť dozvedieť na stretnutí s riaditeľkou školy a koordinátorkou projektu, je zrejmé, že environmentálne povedomie medzi zamestnancami a najmä medzi žiakmi je na nadštandardnej úrovni. Významné je tiež zapojenie rodičov do aktivít a ich účasť na eko kolégiách, ktoré sa konajú každé dva týždne. Mnohé zmeny a nápady na zníženie environmentálneho dopadu školy prichádzajú od samotných žiakov, ktorí pozitívne ovplyvňujú aj svojich rodičov a komunitu.

Tešíme sa na výsledky hodnotení všetkých škôl a na výsledný zoznam držiteľov certifikátu Zelená škola.

Viac o programe na našej webstránke https://nadaciazse.sk/projekt/zelene-skoly alebo na stránke programu http://www.zelenaskola.sk/.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava