Získali sme certifikát transparentnej nadácie

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov odovzdala 10.12.2018 svojim členom certifikáty za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti. Nadácia ZSE v súlade s Kódexom transparentnosti takisto pravidelne informuje verejnosť o svojich aktivitách nad rámec platnej legislatívy a bol jej udelený certifikát Transparentná firemná nadácia.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava