Zamestnanci ZSE pomohli získať podporu 135 projektom

Rovnako ako v uplynulých dvoch rokoch dostali zamestnanci skupiny ZSE opäť možnosť požiadať prostredníctvom Nadácie ZSE o finančnú podporu projektov, ktoré sú ich srdcu blízke.

Už takmer 15 rokov sa zamestnanci skupiny ZSE popri svojich každodenných povinnostiach iniciatívne zapájajú do projektov, ktorými zveľaďujú prostredie, v ktorom žijú. Do zmysluplných projektov mnohí okrem svojho času a vedomostí investujú aj vlastné finančné prostriedky.

V tomto roku vyhlásila Nadácia ZSE už tretí ročník Zamestnaneckého grantového programu. Program rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch podporí športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity realizované v západoslovenskom regióne. Podmienkou, ktorú musel spĺňať každý predložený projekt je aktívna účasť zamestnanca na jeho realizácií či už prostredníctvom dobrovoľnícky odpracovaných hodín, poskytnutím odborných konzultácií, zručností alebo vedomostí.

Do termínu uzávierky 4.3.2019 bolo predložených 157 projektov. Sme veľmi radi, že sa nám znovu podarilo osloviť organizácie, ktoré sa o podporu uchádzali prvýkrát. Hodnotiaca komisia odporučila na podporu celkom 135 projektov a v programe bola prerozdelená celková suma 70 000 eur. Na realizáciu jedného projektu bude možné získať finančný príspevok maximálne do výšky 700 eur.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava