Šťastné a veselé Vianoce želá Nadácia ZSE

Všetkým priaznivcom Nadácie ZSE želáme šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do roka 2020.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava