banner

Slnečné strechy pre školy a sociálne zariadenia

Aktivity realizované v prospech zvyšovania kvality vzdelávania a ochrany životného prostredia sú pre Nadáciu ZSE kľúčové dlhodobo. Naše niekoľkoročné pôsobenie v oboch oblastiach sme sa tentokrát rozhodli prepojiť. Okrem podpory inovatívneho vzdelávania chceme podporiť aj inovatívne využívanie zdrojov energie na prevádzku školských a sociálnych zariadení.

Nadácia ZSE vyhlasuje nový grantový program, prostredníctvom ktorého podporí inštaláciu fotovoltických panelov na vybrané školské a sociálne zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti.

Elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov môžu využívať všetci zákazníci spoločnosti ZSE prostredníctvom produktu Zelená elektrina od roku 2020. V súčasnej dobe ju odoberá už viac ako 115 000 zákazníkov.

Vážime si všetkých, ktorí spolu s nami prispievajú k udržateľnosti prírodných zdrojov a preto časť z výnosu za každého zodpovedného zákazníka prerozdelíme prostredníctvom programu Slnečné strechy. V školskom roku 2022/2023 Nadácia ZSE prerozdelí sumu 70 000 €, ktorá bude použitá na úhradu priamych nákladov spojených s inštaláciou.

Podrobné informácie o podmienkach a spôsobe zapojenia sa do programu nájdete na podstránke Slnečné strechy.

Slnečné strechy pre školy a sociálne zariadenia

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava