Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré majú ambíciu zmeniť seba a svoje okolie. Do prvého ročníka programu na Slovensku sa v roku 2004 zapojilo 45 škôl. Komunita zelených škôl odvtedy každý rokom rastie. V školskom roku 2019/2020 je do programu zapojených až 314 škôl.

Jednou z aktivít programu Zelená škola je aj možnosť získať medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools.

Medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“ získava škola za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získava škola za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

Po roku sme sa 9.10.2019 v bratislavskom Divadle Aréna opäť stretli so zástupcami škôl z celého Slovenska. Certifikát programu Zelená škola si pri tejto príležitosti prevzalo 89 škôl a desiatim školám bol udelený diplom Na ceste k Zelenej škole.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava