Remeslá idú do mesta!

Nadácia ZSE v spolupráci s Elektrárňou Piešťany pripravila už tretiu edíciu obľúbeného podujatia, na ktorom sa predstavia organizácie podporené v grantovom programe Rozprúdime regióny.

Industriálne priestory zaplnia v sobotu 7.12.2019 opäť tradičné remeslá, k zachovaniu ktorých prispieva aj finančná podpora z programu. Modrotlač, paličkovaná čipka, česanie vlny, výroba z hliny, zdobenie medovníkov alebo odlievanie sviečok si priamo na mieste môžu vyskúšať všetci návštevníci, ktorí Elektrárňu Piešťany navštívia v čase od 14:00 do 17:00. Na podujatí sa predstavia tieto organizácie:

OZ Bábence Krakovany svojou činnosťou zachraňuje svetový unikát, zanikajúcu Krakoviansku paličkovanú čipku.

Dlhovekosť, občianske združenie z farmy vo Vinosadoch, sa venuje chovu oviec, kôz, lám a tiav a spracovávaniu ich vlny.

OZ CZIFFER svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenskej výšivky v obci Cífer. Práve tu bola založená prvá výšivkárska škola na Slovensku.

PRO LIBRI, občianske združenie z Komárna, ktoré pôsobí pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho, príde tentokrát do Piešťan predstaviť hrnčiarske remeslo.

Chemický krúžok Kremík, ZŠ s MŠ Badín sa v rámci svojich aktivít snaží prispievať k zachovaniu tradície modrotlače pre ďalšie generácie.

Obec Vaďovce z okresu Nové Mesto nad Váhom prispieva k ochrane a zachovaniu nehmotného dedičstva každoročným organizovaním podujatia "Bálešové hody".

PROAPIS šíri svojimi aktivitami povedomie o včelách, včelárstve a včelích produktoch medzi širokou verejnosťou a deťmi.

Atmosféru z ostatného podujatia Rozprúdime regióny v Elektrárni Piešťany nájdete v albume na Facebooku Nadácie ZSE.

Tešíme sa na stretnutie!  

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava