Pre Elektrárňu Piešťany máme nového strategického partnera

Nadácia ZSE vyhlásila 9.6. 2016 verejnú výzvu na predkladanie ponúk na strategického partnera, ktorý bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany. V rámci partnerstva poskytne Nadácia bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie. Inštitucionálna podpora pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít bude v prvom roku vo forme grantu v maximálnej výške 90 000 eur z Nadácie ZSE.

K termínu uzávierky 7.7.2016 preložilo svoju ponuku na partnerstvo päť subjektov. Komisia hodnotila na základe dosiahnutých výsledkov v nasledovných kritériách: koncepcia a strategické smerovanie EP; relevantné dosiahnuté výsledky a personálne zabezpečenie; marketingový plán komunikácie aktivít a udržateľný plán financovania.

Na základe odporúčania hodnotiacej komisie, bol ako najlepší vyhodnotený návrh Komunitného centra Nitra. OZ Komunitné centrum Nitra má bohaté skúsenosti v oblasti vytvárania medzisektrových partnerstiev, v oblasti poskytovania neformálnej vzdelávacej a tréningovej činnosti, vo vytváraní podmienok na sebarealizáciu jednotlivcov. Jedným z dlhodobých strategických cieľov OZ Komunitné centrum Nitra je vyhľadávanie zaujímavých ľudí, subjektov a vytváranie platforiem a strategických partnerstiev cez ktoré OZ môže rozširovať svoje aktivity aj za hranice Nitrianskeho kraja. 

Ambíciou predkladaného projektu je v priebehu troch rokov vytvoriť z Elektrárne Piešťany centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Študenti základných, stredných škôl a návštevníci spoznajú významných Slovenských vedcov a ich vynálezy. Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií sa zábavnou formou dozvedia viac o fungovaní elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Energiu kreatívnych ľudí a umelcov im predstavíme prostredníctvom diskusií, výstav, koncertov a menej tradičných foriem divadelného umenia.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava