Ukážeme učiteľom ako správne písať projekty

Nadácia ZSE vyhlásila v roku 2019 prvý ročník grantového programu Výnimočné školy. Program je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov. Ide o prvý program nadácie s celoslovenským záberom.  

Do termínu uzávierky prvého ročníka programu nám učitelia odhodlaní realizovať v školstve zmeny predložili 346 projektov. Z tohto veľkého množstva sme mohli 32 projektov podporiť celkovou sumou 73 770 eur.

Podrobnejšie informácie o podmienkach programu ako aj zoznam úspešných žiadateľov nájdete na podstránke k programu Výnimočné školy.

Kvalita predložených projektov vysoko prevýšila naše očakávania. Veľmi si vážime každého učiteľa, ktorý sa rozhodol do programu zapojiť a odprezentovať nám svoju predstavu o inovatívnom vyučovaní. Každý z nich bol svojim spôsobom výnimočný, hoci nie každý mohol byť podporený.

Práve preto sme sa rozhodli povzbudiť aj neúspešných žiadateľov a v spolupráci s Ivanom Ježíkom z Voices sme pripravili pre učiteľov sériu vzdelávacích workshopov v našej Elektrárni Piešťany. Cieľom troch stretnutí bolo posilniť zručnosti v príprave projektov a získavaní finančných prostriedkov na ich realizáciu:

  1. Ako pripraviť a dobre napísať projekt – Vypracujte projekt tak, aby mal čo najväčšie šance na úspech
  2. Ako pútavo a uveriteľne prezentovať – Prezentujte svoje nápady pred publikom, zlepšite komunikáciu a zbavte sa trémy
  3. Ako úspešne rozbehnúť crowdfunding – Získajte financie od darcov na rozbehnutie nápadu vlastnou kampaňou

Veríme, že získané informácie a zručnosti budú pre všetkých účastníkov prínosom a budú ich môcť využiť napríklad aj v pripravovanom, druhom ročníku grantového programu Výnimočné školy.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava