Nový vzdelávací portál Výnimočné školy

Dni a týždne, ktoré momentálne zažívame určite môžeme označiť za výnimočné. Opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 významne ovplyvnili najmä každodenný život učiteľov, žiakov a ich rodičov. Zatvorené školy postavili učiteľom pred novú situáciu, kedy musia vedomosti žiakom odovzdávať novým spôsobom. Učiteľmi sa zo dňa na deň stali aj rodičia. Aj oni denne trávia niekoľko hodín nad učením so svojimi deťmi popri svojich pracovných povinnostiach.

V Nadácii ZSE sme rozmýšľali ako by sme aj my mohli pomôcť a prispieť k uľahčeniu tejto situácie pre všetkých. Od svojho vzniku sa snažíme prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania aj preto sme na začiatku tohto školského roka vyhlásili prvý ročník grantového programu Výnimočné školy. Podporu na svoje výnimočné projekty v ňom získalo 32 učiteliek a učiteľov celkovou sumou 73 770 eur.

Aktuálna situácia mnohým z nich neumožňuje pokračovať v realizácii podporených aktivít. A preto sme sa ich rozhodli osloviť a spolu s nimi sme vytvorili vzdelávací portál www.vynimocneskoly.sk.

Stránka prináša zaujímavý obsah a učebné materiály z rôznych predmetov, ktoré sú určené pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Ambíciou tejto stránky je byť inšpiráciou pre výučbu v tomto neštandardnom režime.

Veríme, že aj touto cestou budeme môcť skúsenosti a vedomosti výnimočných pedagógov sprostredkovať širokej verejnosti.

Pokiaľ by ste sa chceli aj vy zapojiť a prispieť na tento portál, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0907 718 093 alebo e-mailom na prihlaska@vynimocneskoly.sk.

Poďme spoločne vymyslieť, ako (sa) výnimočne učiť v tomto výnimočnom stave.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava