Nechýba jej odhodlanie ku zmenám

Pôvodne sa nechcela stať učiteľkou. Napriek tomu Kornélia Lohyňová už dvadsať rokov učí marketing, ekonomiku, hotelový a gastronomický manažment a geografiu cestovného ruchu.

Okrem toho má však za sebou aj mnoho iných pracovných skúseností, ktoré boli pre ňu prínosom aj v pedagogickom pôsobení. Získala potrebný nadhľad a má jasnú predstavu, čo chce žiakov naučiť. Podstatné je pre ňu, aby deti túžili svetu rozumieť, aby sa naučili v škole myslieť. Snaží sa svojich žiakov učiť pre život, nie pre skúšky a testy.

Už štyri roky okrem iných aktivít vedie kurz pre európskych učiteľov v Bruseli vo Future Classroom Labe. Takúto triedu by rada mala aj na svojej škole na Mikovíniho ulici v Bratislave. Prvé kroky k uskutočneniu sna už urobila. Podrobne o jej ďalších aktivitách sa dočítate v rozhovore.

Odhodlaných a zanietených učiteľov si v Nadácii ZSE nesmierne vážime a aj preto na jeseň 2019 pripravujeme nový grantový program Výnimočné školy. Podpora z programu bude určená pre učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov, ale aj pre svojich kolegov. Viac informácií o programe získate na https://www.nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly.

S výnimočnými učiteľmi podporenými v pilotnom ročníku programu sa pre Nadáciu ZSE a program Výnimočné školy rozprával Ivan Ježík z Voices. Ďakujeme.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava