Dva programy, spoločný cieľ pomáhať

V Nadácii ZSE považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom pre život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia. Podpora vzdelávania a komunitného rozvoja patrí v Nadácii ZSE k hlavným prioritám. Systematicky chceme prispievať k tomu, aby sa život na Slovensku mohol zlepšovať.

Preto sme sa tento rok, v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA, rozhodli vyhlásiť dva nové otvorené grantové programy, ktorých cieľom je zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí medzi nami žijú.

Uvedomujeme si, že na ceste ku kvalitnému vzdelaniu je potrebné prekonávať mnoho prekážok. V grantovom programe Dostaneme ťa do školy chceme školám dať možnosť vybudovať bezbariérový prístup a vytvoriť tak priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu.

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Asociácia pomoci postihnutým APPA je odborných garantom oboch programov. APPA pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od roku 2009. Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov.

Termín na predloženie projektov je do 21. novembra do polnoci.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava