Ďakujeme za predložené projekty do programu Rozprúdime regióny

Do programu Rozprúdime regióny nám prišlo 379 projektov. Výsledky zverejníme 1. augusta. na www.nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava