Chceme podporiť ešte viac projektov!

Do 3. ročníka grantového programu Rozprúdime regióny nám bolo predložených 488 projektov. Opäť ste nám poslali veľké množstvo zaujímavých nápadov na realizáciu kultúrnych podujatí, športových dní, obecných slávností a mnohých ďalších aktivít na oživenie kultúrneho a komunitného života v obciach západného Slovenska.

Na základe odporúčania hodnotiacej komisie sme sumu 100 000 eur určenú na program, prerozdelili medzi 135 podporených projektov.

Mnohé inšpiratívne podujatia sa nám však nepodarilo podporiť a aj preto sme sa rozhodli aj v tomto ročníku navýšiť celkovú sumu na program o ďalších 20 000 eur.

O ich prerozdelení však nechceme rozhodnúť sami. Preto sme sa rozhodli opäť prostredníctvom Facebook stránky Nadácie ZSE https://www.facebook.com/nadaciazse/ vyhlásiť hlasovanie, prostredníctvom ktorého má široká verejnosť príležitosť podporiť svojho favorita. Do hlasovania bolo zaradených 30 projektov. Na stránke je vytvorený album s fotografiou a krátkym opisom každého projektu. Stačí dať „lajk“ projektu, ktorý vás najviac oslovil a ktorý si podľa vás zaslúži finančnú podporu. Projekty, ktoré verejnosť oslovia a dostanú najvyšší počet hlasov, získajú financie potrebné na realizáciu plánovaných aktivít. Hlasovať je možné do 5. augusta. Výsledky hlasovania budú zverejené už 6. augusta.

Dávame palec hore všetkým vybraným projektom a sme veľmi zvedaví na výsledky hlasovania!

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktujte nás

nadaciazse@zse.sk
0907 718 093

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava